Blog

Czy pozwy o WIBOR mogą przynieść zamierzony skutek

Czy pozwy o WIBOR mogą przynieść zamierzony skutek?

Jak skutecznie walczyć o swoje prawa mając wątpliwość co do tego, czy wskaźnik WIBOR został naliczony we właściwy sposób w umowie kredytowej? Oczywiście, samo ubolewanie nad niejasnościami polskiego systemu bankowego nie wystarcza. Znacznie lepszym rozwiązaniem są pozwy o WIBOR przygotowywane pod okiem doświadczonej kancelarii prawnej.

Jak się przygotować do walki o WIBOR

Jak się przygotować do walki o WIBOR?

O zasadach, w oparciu o które zawierano kredyty złotówkowe, trudno mówić inaczej niż jako o wysoce podejrzanych. O ile sam wskaźnik WIBOR był rozwiązaniem przewidzianym przez polskie prawo, o tyle sposób jego naliczania pozostawiał wiele do życzenia. Czy jednak oznacza to, że każda osoba spłacająca dziś kredyt hipoteczny w PLN ma szansę na unieważnienie WIBOR…
Dowiedz się więcej

Pozew o WIBOR – co jest przedmiotem sporu

Pozew o WIBOR – co jest przedmiotem sporu?

Dyskusja na temat pozwów o WIBOR i ewentualnych szans na sukces osób, które je składają, jest coraz bardziej gorąca. Nieśmiałe głosy pierwszych zwolenników walki o prawa kredytobiorców są coraz lepiej słyszalne. Nadal jednak nie wszystkie osoby mające kredyty w złotówkach są w stanie odpowiedzieć na pytanie o to, o co właściwie toczy się walka i…
Dowiedz się więcej

Pozwy zbiorowe w walce o unieważnienie WIBOR

Pozwy zbiorowe w walce o unieważnienie WIBOR

Osoby zastanawiające się nad forma walki o likwidację WIBOR mają coraz więcej pytań. Nie interesują ich już wyłącznie szanse na powodzenie takiego przedsięwzięcia. Wcale nie mniejsze znaczenie ma dla nich to, jaka forma pozwu będzie tą, którą można będzie uznać za najwłaściwszą. Nic więc dziwnego, że często pytają także o zbiorowe pozwy WIBOR, jaką o…
Dowiedz się więcej

Na czym bazują pozwy o WIBOR

Na czym bazują pozwy o WIBOR?

O pozwach o WIBOR mówi się już od roku, do pewnego momentu trudno było jednak nie odnieść wrażenia, że wspominają o nich nieliczni. Początkowo mieliśmy do czynienia jedynie z deklaracjami, od pewnego momentu możemy jednak mówić również o konkretach. Co więc można skarżyć?

Kiedy można liczyć na unieważnienie WIBOR

Kiedy można liczyć na unieważnienie WIBOR?

O nieprawidłowościach dotyczących umów kredytowych opartych na WIBOR mówi się już od miesięcy. Szanse na ich unieważnienie są jednak zagadnieniem stosunkowo nowym. Kiedy zatem można myśleć o takim rozwiązaniu jako o czymś realnym?

Kontrowersje wokół WIBOR – potencjalne unieważnienie i skutki dla kredytobiorców

Kontrowersje wokół WIBOR – potencjalne unieważnienie i skutki dla kredytobiorców

WIBOR, wykorzystywany jako wskaźnik stawek procentowych dla kredytów międzybankowych w Polsce, budzi obawy dotyczące jego wiarygodności. Decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach z 2022 roku potwierdziła je, bowiem czasowo wyłączyła WIBOR z umów kredytowych, a to zaś spowodowało zmniejszenie wysokości rat dla klientów.

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR – co warto wiedzieć na ten temat

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR – co warto wiedzieć na ten temat

W roku 2022 Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie o potencjalnym znaczeniu dla wielu osób posiadających kredyty. Zgodnie z tym orzeczeniem, WIBOR – powszechnie stosowany wskaźnik przy ustalaniu stóp procentowych i odsetek w kredytach.

Szykują się zmiany w kredytach hipotecznych - unieważnienie WIBORu na horyzoncie

Szykują się zmiany w kredytach hipotecznych – unieważnienie WIBORu na horyzoncie

WIBOR to indeks stawek procentowych, po których banki w Polsce udzielają sobie kredytów międzybankowych. Jest obliczany na podstawie ofert cenowych, składanych przez banki i stanowi jedno z narzędzi do ustalania wysokości rat w kredytach hipotecznych.

Czy WIBOR jest legalny Pozew zbiorowy o unieważnienie wskaźnika

Czy WIBOR jest legalny? Pozew zbiorowy o unieważnienie wskaźnika?

Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych i firm jest zwykle oparte na WIBORze, z dodatkiem marży bankowej. WIBOR jest aktualizowany codziennie i zwykle jest publikowany przez polskie banki o godzinie 11:00.