Szykują się zmiany w kredytach hipotecznych – unieważnienie WIBORu na horyzoncie

Szykują się zmiany w kredytach hipotecznych – unieważnienie WIBORu na horyzoncie

Szykują się zmiany w kredytach hipotecznych - unieważnienie WIBORu na horyzoncie

WIBOR to indeks stawek procentowych, po których banki w Polsce udzielają sobie kredytów międzybankowych. Jest obliczany na podstawie ofert cenowych, składanych przez banki i stanowi jedno z narzędzi do ustalania wysokości rat w kredytach hipotecznych.

Pojawiają się jednak obawy co do rzetelności WIBOR, które zaostrzył wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 2022 roku. W wyniku tego wyroku wskaźnik WIBOR został czasowo usunięty z umowy kredytowej, co poskutkowało obniżeniem wysokości rat dla klienta.

Unieważnienie WIBORu – czy da się to zrobić?

Możliwe jest unieważnienie WIBORu z różnych przyczyn, np. z powodu manipulacji stawkami przez banki w celu osiągnięcia korzyści finansowych czy niewłaściwego działania indeksu. Są także wątpliwości dotyczące sposobu określania stawek procentowych.

W przypadku unieważnienia WIBORu musiałby zostać wprowadzony nowy wskaźnik lub system określania stawek procentowych, a umowy kredytowe wykorzystujące WIBOR musiałyby zostać zmienione. Zmiana ta mogłaby prowadzić do niższych rat kredytów dla wielu osób.