Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR – co warto wiedzieć na ten temat

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR – co warto wiedzieć na ten temat

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR – co warto wiedzieć na ten temat

W roku 2022 Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie o potencjalnym znaczeniu dla wielu osób posiadających kredyty. Zgodnie z tym orzeczeniem, WIBOR – powszechnie stosowany wskaźnik przy ustalaniu stóp procentowych i odsetek w kredytach.

WIBOR – czy banki ukrywają pełne ryzyko przed kredytobiorcami?

Został czasowo usunięty z umowy kredytowej, co pozwoli klientom banków na płacenie niższych rat kredytowych, opartych jedynie na marży bankowej. Decyzja ta ma szersze znaczenie i może prowadzić do obniżenia rat wielu kredytobiorców, co podkreśla rosnące przekonanie, że WIBOR może być błędny, a banki nie przekazują kredytobiorcom pełnego ryzyka związanego z tym wskaźnikiem.

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR

Czy unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR jest możliwe i co oznacza to dla kredytobiorców? Tak, umowa kredytowa z WIBOR może zostać unieważniona, a kredytobiorcy wtedy mają prawo do zwrotu środków wpłacanych na raty kredytowe oparte na tym wskaźniku.

Dodatkowo, gdyby WIBOR został wykreślony, oprocentowanie kredytów znacznie by się zmniejszyło, co mogłoby prowadzić do zmniejszenia wysokości rat.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją umowę, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w tym obszarze.