Jak się przygotować do walki o WIBOR?

Jak się przygotować do walki o WIBOR?

Jak się przygotować do walki o WIBOR

O zasadach, w oparciu o które zawierano kredyty złotówkowe, trudno mówić inaczej niż jako o wysoce podejrzanych. O ile sam wskaźnik WIBOR był rozwiązaniem przewidzianym przez polskie prawo, o tyle sposób jego naliczania pozostawiał wiele do życzenia. Czy jednak oznacza to, że każda osoba spłacająca dziś kredyt hipoteczny w PLN ma szansę na unieważnienie WIBOR albo zmniejszenie wysokości oprocentowania?

Zanim podejmiemy walkę

Choć praktyki stosowane przez banki budzą kontrowersje, nie ma dowodów na to, że wszystkie kredyty w złotówkach były zawarte na tak samo nieuczciwych zasadach. Mając to na uwadze należy skoncentrować się przede wszystkim na tym, aby przeanalizować samą umowę kredytową. Dla zwykłych kredytobiorców taka analiza nie jest czymś, co mogłoby wiele wyjaśnić. Warto jednak pamiętać, że kancelaria uniewaznieniewibor.pl oferuje przeprowadzenie jej bez konieczności dokonania opłat. Po zapoznaniu się z umową i aneksami do niej prawnik może odpowiedzieć na pytanie o to, jak powinny wyglądać dalsze kroki w walce ze wskaźnikiem WIBOR.