Pozwy zbiorowe w walce o unieważnienie WIBOR

Pozwy zbiorowe w walce o unieważnienie WIBOR

Pozwy zbiorowe w walce o unieważnienie WIBOR

Osoby zastanawiające się nad forma walki o likwidację WIBOR mają coraz więcej pytań. Nie interesują ich już wyłącznie szanse na powodzenie takiego przedsięwzięcia. Wcale nie mniejsze znaczenie ma dla nich to, jaka forma pozwu będzie tą, którą można będzie uznać za najwłaściwszą. Nic więc dziwnego, że często pytają także o zbiorowe pozwy WIBOR, jaką o alternatywę dla indywidualnego starcia z bankiem.

Czym jest pozew zbiorowy?

Pozew zbiorowy jest pozwem, który składa grupa licząca sobie przynajmniej 10 osób. Mogą być to konsumenci, forma ta jest jednak przewidziana również dla przedsiębiorców. Osoby te reprezentuje przedstawiciel i to właśnie on wnosi powództwo w ich imieniu. Pozwy zbiorowe WIBOR muszą spełniać także kilka innych wymogów. Kluczowe znaczenie wydaje się mieć ten, który mówi o jednej podstawie prawnej dla roszczeń. Wypada też pamiętać o tym, że w tym konkretnym przypadku wszyscy walczą o to samo, nie ma więc mowy o sytuacji, w której postanowienia końcowe będą różne dla kolejnych stron pozwu.