Na czym bazują pozwy o WIBOR?

Na czym bazują pozwy o WIBOR?

Na czym bazują pozwy o WIBOR

O pozwach o WIBOR mówi się już od roku, do pewnego momentu trudno było jednak nie odnieść wrażenia, że wspominają o nich nieliczni. Początkowo mieliśmy do czynienia jedynie z deklaracjami, od pewnego momentu możemy jednak mówić również o konkretach. Co więc można skarżyć?

Pozwy o WIBOR – o co toczy się gra?

Tym, o co walczą kredytobiorcy, jest coraz częściej wykreślenie WIBORU z umów kredytowych. Należy przy tym podkreślić, że nie są one wcale pozbawione uzasadnienia. Pozwy o WIBOR bazują na coraz większej liczbie dowodów na to, że krajowe banki określające stawki WIBOR dopuszczały się manipulowania nimi. Wskaźnik WIBOR powinien bazować na rzeczywistych transakcjach, tych jednak nie ma wcale wiele. Nic więc dziwnego, że ich miejsce zostało w pewnym momencie zajęte przez składane przez banki deklaracje odnoszące się do tego, w oparciu o jakie oprocentowanie jedne drugim udzielają pożyczek. W sektorze finansowym już od pewnego czasu pojawia się problem nadpłynności, nie powinni cierpieć na nim jednak kredytobiorcy.