Kiedy można liczyć na unieważnienie WIBOR?

Kiedy można liczyć na unieważnienie WIBOR?

Kiedy można liczyć na unieważnienie WIBOR

O nieprawidłowościach dotyczących umów kredytowych opartych na WIBOR mówi się już od miesięcy. Szanse na ich unieważnienie są jednak zagadnieniem stosunkowo nowym. Kiedy zatem można myśleć o takim rozwiązaniu jako o czymś realnym?

Unieważnienie WIBOR – warunki

Nie zawsze można unieważnić umowę opartą na wskaźniku WIBOR. Aby istniała taka możliwość wymagane jest postępowanie sądowe zakończone stwierdzeniem, że wszystkie albo niektóre postanowienia odnoszące się do tego wskaźnika są niezgodne z prawem. Umowa może być więc unieważniona w całości, może jednak okazać się, że unieważnienie będzie dotyczyć tylko jej części. Co ważne, to kredytobiorca, którego interesuje unieważnienie WIBOR ma obowiązek przedstawienia swoich oczekiwań. To on w dużej mierze decyduje więc o skutkach postępowania. Aby zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujący wynik postępowania warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii. Dziś nie brakuje takich, które zajmują się jedynie kredytami opartymi na wskaźniku WIBOR.