Co warto wiedzieć o unieważnieniu WIBOR

Co warto wiedzieć o unieważnieniu WIBOR

Co warto wiedzieć o unieważnieniu WIBOR

W roku 2022 Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie, które może mieć istotne znaczenie dla wielu osób posiadających kredyty. WIBOR, powszechnie wykorzystywany wskaźnik przy ustalaniu stóp procentowych i odsetek w kredytach, został czasowo usunięty z umowy kredytowej. Dzięki temu klienci banków będą płacić niższe raty kredytu, oparte jedynie na marży bankowej. W szerszym zakresie decyzja ta może prowadzić do obniżenia rat wielu kredytobiorców.

Takie postanowienie podkreśla rosnące przekonanie, że WIBOR może być błędny, a banki nie przekazują kredytobiorcom pełnego ryzyka związanego z tym wskaźnikiem.

Unieważnienie WIBOR – czy to możliwe i co to oznacza dla kredytobiorców?

Czy można unieważnić umowę kredytową z WIBOR? Okazuje się, że tak. Jeśli wskaźnik zostanie wyeliminowany z umowy kredytowej, kredytobiorcy mają prawo do zwrotu środków, które już wpłacili na raty kredytowe oparte na WIBOR.

Ponadto, gdyby WIBOR został wykreślony, oprocentowanie kredytów zmniejszyłoby się znacznie, co może prowadzić do zmniejszenia wysokości rat.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją umowę, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem w tej dziedzinie.