Unieważnienie WIBOR – sposób na niższe raty kredytu hipotecznego?

Unieważnienie WIBOR – sposób na niższe raty kredytu hipotecznego?

Unieważnienie WIBOR – sposób na niższe raty kredytu hipotecznego

WIBOR to wskaźnik, który określa stawki procentowe, po których banki udzielają sobie kredytów międzybankowych w Polsce. Wskaźnik ten jest szeroko wykorzystywany, również do określania wysokości rat w kredytach hipotecznych. Jednakże pojawiają się wątpliwości co do wiarygodności WIBOR, które zostały zaakcentowane przez wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 2022 roku. W wyniku tego wyroku tymczasowo wykreślono WIBOR z umowy kredytowej, co zaowocowało niższymi ratami dla kredytobiorcy.

Czy wykreślenie WIBOR z umowy kredytowej rzeczywiście oznacza niższe raty?

Unieważnienie WIBOR możliwe jest z różnych powodów, takich jak manipulacje stawkami przez banki w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub niewłaściwe funkcjonowanie samego indeksu. Dodatkowo istnieją wątpliwości co do sposobu wyliczania stawek procentowych przez ten wskaźnik, co może prowadzić do manipulacji.

W przypadku unieważnienia WIBOR musiałby zostać wprowadzony nowy wskaźnik lub system określania stawek procentowych, a umowy kredytowe wykorzystujące WIBOR musiałyby zostać zmienione. To zaś oznaczałoby niższe raty dla wielu osób. Jest to możliwe, warto zgłosić się do dobrego prawnika, aby sprawdzić, co w danym przypadku da się zrobić.